Logo

Støyisolerende glass

Støy er ett voksende miljøproblem, fremfor alt langs sterkt trafikkerte gater, og veier med tung trafikk. Den forstyrrende støyen trenger hovedsakelig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonen.


Image

Gjennom utskifting av eksistrende glass kan man fort halvere eksisterende støy, og ofte mer.
Ta kontakt for mer informasjon.