Logo

VENTAL persienner

 
I mange år har europeiske arkitekter anbefalt VENTAL utvendige persienner. Erfaring har nemlig vist, at utvendige persienner gir den mest
effektive og fleksible form for solavskjerming og lyskontroll.

Image

Med VENTAL utvendige persienner blir det overført minimal varme til innemiljøet, hvilket resulterer i de laveste avskjermningskoeffisienter blant alle vinduestildekninger. Videre kan lysspredningen kontrolleres og blending forårsaket av sollys, kan elimineres.

Utvendige persienner kan heves og senkes avhengig av værforholdene. Helningsvinkelen kan reguleres etter behov for å holde direkte sollys ute men allikevel slippe det naturlige dagslyset inn.

Gjennom linkene nedenfor blir du omdirigert til Vental sine sider for mer informasjon om de akutelle variantene :