Logo

Aluminiums Vinduer

Sapa Vindu 1074 er et isolert vindussystem. Systemet bygger på en velprøvd og stabil konstruksjon med 74 mm dype profiler. Kan utføres som innadslående, utadslående, blokkvindu og vindu i lettvegg.

Sapa Vindu 1050 er et uisolert vindussystem for innadslående eller faste vinduer. Systemet passer godt for vinduer innendørs eller på steder uten krav til isolasjon. Profildybden er 50 mm og utføres som side-, bunn- eller topphengslet, alternativt vippe-/dreiehengslet.